WHITE ICHIGO ORGANIC TECH-ESSENCE

WHITE ICHIGO ORGANIC TECH-ESSENCE
由日本研發,內含「白草莓精華」的高科技有機護膚品。